Top

آزمون های سنجش

 

ثبت نام آزمون های جامع سنجش شروع شد ...

 

3 مرحله آزمون شبیه سازی کنکور با جامعه آماری نزدیک به کنکور 

بالای 90 درصد شباهت با کنکور 99

 

جهت ثبت نام آزمون های تک مرحله ای با تخفیف از طریق لینک زیر اقدام نمائید :

قیمت بدون تخفیف : 70.000 تومان 

با تخفیف : 65.000 تومان 

لینک ثبت نام : 

https://sprmarket.ir/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/azmoonazmayeshi/1jameh

جهت ثبت نام آزمون های دو مرحله ای با تخفیف از طریق لینک زیر اقدام نمائید :

قیمت بدون تخفیف : 140.000 تومان 

با تخفیف : 130.000 تومان 

لینک ثبت نام : 

https://sprmarket.ir/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/azmoonazmayeshi/2jameh

جهت ثبت نام آزمون های سه مرحله ای با تخفیف از طریق لینک زیر اقدام نمائید :

قیمت بدون تخفیف : 210.000 تومان 

با تخفیف : 195.000 تومان 

لینک ثبت نام : 

https://sprmarket.ir/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/azmoonazmayeshi/3jameh

 

logo-samandehi