Top
دوازدهم کامپیوتر کنکور هنرستان

دوازدهم کامپیوتر کنکور هنرستان

✔ 24 بسته مطالعاتی : هر بسته مطالعاتی شامل یک درس نامه و چندین پیمانه سوال است.
✔ 38 پیمانه 10 سوالی : عمده سوالات در پیمانه 10 سوالی چیده شده اند.
✔ 6 پیمانه 20 سوالی : تعداد سوالات کمتری در پیمانه 20 سوالی چیده شده اند.
✔ 3 کتاب درسی » این کتاب شامل مباحث 3 کتاب درسی دوازدهم گرافیک است.
✔ 15 موضوع :15 موضوع منطبق بر 15 پودمان از مجموعه 3 کتاب درسی.
✔ 148 زیر موضوع : 148 زیر موضوع 15 پودمان از مجموعه 3 کتاب درسی.


قیمت: 42000 تومان
قیمت برای شما: 37800 تومان

✔ 24 بسته مطالعاتی : هر بسته مطالعاتی شامل یک درس نامه و چندین پیمانه سوال است.
✔ 38 پیمانه 10 سوالی : عمده سوالات در پیمانه 10 سوالی چیده شده اند.
✔ 6 پیمانه 20 سوالی : تعداد سوالات کمتری در پیمانه 20 سوالی چیده شده اند.
✔ 3 کتاب درسی » این کتاب شامل مباحث 3 کتاب درسی دوازدهم گرافیک است.
✔ 15 موضوع :15 موضوع منطبق بر 15 پودمان از مجموعه 3 کتاب درسی.
✔ 148 زیر موضوع : 148 زیر موضوع 15 پودمان از مجموعه 3 کتاب درسی.

کتاب

  • نویسنده هیأت مولفان
  • موضوع جامع دوازدهم هنرستان
  • رشته کامپیوتر
  • سال چاپ 1398
  • سری جامع دوازدهم هنرستان
  • شابک 9786000018139

نظرات کاربران

نظر بدهید

logo-samandehi