Top
فیزیک دهم ریاضی قلم چی

فیزیک دهم ریاضی قلم چی

در طراحی و تالیف کتاب فیزیک 1پایه ی دهم ریاضی روی سه نکته تمرکز کرده ایم
-1تناسب و توازن: زیبایی محتوایی و کیفیت کتاب آموزشی وابسته به تناسب و توازن کتاب است. نباید به یک
فصل کمتر و به دیگری بیش از اندازه ی اهمیت آن فصل، پرداخته شود . در این کتاب ، تعداد صفحات، تعداد
درسنامه ها و تعداد تمرین های هر فصل متناسب و متوازن و هماهنگ با کتاب درسی تنظیم شده اند. ضریب های
توازن معیار رعایت و کنترل این اصل است.
2پوشش همه ی مطالب و همه ی عناصر و اجزای کتاب درسی: هدف این است که هیچ موضوع و زیر موضوعی
از قلم نیفتد و تمام عناصر و اجزای کتاب درسی متناسب با اهمیت وجایگاه آن موضوع تثبیت ، تقویت و در
صورت لزوم گسترش داده شوند.
-3انتخاب بهترین سوال های شناسنامه دار: سوال های کتاب همگی شناسنامه دار هستند. از همه ی
زیرموضوع های کتاب درسی جدید ،تمرین های هدفمند ارائه شده .مشخص است هر سوال مربوط به کدام صفحه
وکدام موضوع ازکتاب است و با چه هدفی طراحی شده است.دربرابر هر سوال مشخصات آن سوال ذکر شده
است.علاوه بر این در مباحث مشترک با کتاب درسی قبلی بهترین سوال های کنکورسراسری سال های اخیر و
آزمون های کانون گزینش شده اند. این سوال ها به گونه ای انتخاب شده اند که علاوه بر کیفیت علمی ممتاز، با
رویکرد کتاب های درسی جدید نیز هماهنگ باشند.


ناموجود

محصولات مشابه

در طراحی و تالیف کتاب فیزیک 1پایه ی دهم ریاضی روی سه نکته تمرکز کرده ایم
-1تناسب و توازن: زیبایی محتوایی و کیفیت کتاب آموزشی وابسته به تناسب و توازن کتاب است. نباید به یک
فصل کمتر و به دیگری بیش از اندازه ی اهمیت آن فصل، پرداخته شود . در این کتاب ، تعداد صفحات، تعداد
درسنامه ها و تعداد تمرین های هر فصل متناسب و متوازن و هماهنگ با کتاب درسی تنظیم شده اند. ضریب های
توازن معیار رعایت و کنترل این اصل است.
2پوشش همه ی مطالب و همه ی عناصر و اجزای کتاب درسی: هدف این است که هیچ موضوع و زیر موضوعی
از قلم نیفتد و تمام عناصر و اجزای کتاب درسی متناسب با اهمیت وجایگاه آن موضوع تثبیت ، تقویت و در
صورت لزوم گسترش داده شوند.
-3انتخاب بهترین سوال های شناسنامه دار: سوال های کتاب همگی شناسنامه دار هستند. از همه ی
زیرموضوع های کتاب درسی جدید ،تمرین های هدفمند ارائه شده .مشخص است هر سوال مربوط به کدام صفحه
وکدام موضوع ازکتاب است و با چه هدفی طراحی شده است.دربرابر هر سوال مشخصات آن سوال ذکر شده
است.علاوه بر این در مباحث مشترک با کتاب درسی قبلی بهترین سوال های کنکورسراسری سال های اخیر و
آزمون های کانون گزینش شده اند. این سوال ها به گونه ای انتخاب شده اند که علاوه بر کیفیت علمی ممتاز، با
رویکرد کتاب های درسی جدید نیز هماهنگ باشند.

کتاب

  • نویسنده هیأت مولفان
  • موضوع فیزیک
  • رشته ریاضی فیزیک
  • سال چاپ 1398
  • سری آبی
  • شابک 9786000008123

نظرات کاربران

نظر بدهید

logo-samandehi