Top
10کنکور عمومی، پایه و شایستگی های غیرفنی هنرستان

10کنکور عمومی، پایه و شایستگی های غیرفنی هنرستان

10کنکور عمومی، پایه و شایستگی های غیرفنی هنرستان

✔1000 سوال شناسنامه دار همراه با پاسخ تشریحی
✔ 123 سوال از کنکور سراسری 98 و سال های گذشته منطبق با سرفصل های کتاب درسی
✔ 877 سوال منتخب از آزمون های کانون و طراحی از کتاب درسی جهت پوشش مطالب
✔ 191 نکته راهبردی از مباحث کنکور در ابتدای هر آزمون
✔ 100 تست از هر یک از دروس :
فارسی 3 - عربی 3 - دین و زندگی 3 - زبان 1 و 2 (دهم و یازدهم هنرستان) -فیزیک(دهم و یازدهم) - شیمی (دهم و یازدهم)
✔ 150 تست از ریاضی 1 و 2 و 3(دهم، یزدهم و دوازدهم)
✔ 250 تست از شایستگی های غیرفنی (دهم ، یازدهم و دوازدهم)


قیمت: 35000 تومان
قیمت برای شما: 27300 تومان

محصولات مشابه

محصولات مرتبط

logo-samandehi